Filter
About-Artworld-(PA1)

Who and Why we are as Told to the Art World // Vilka vi är och Varför vi finns berättat för Konstvärlden

Posted on 16 februari, 2016 by Reflection Company

Reflection Company är ett konstprojekt som de senaste 15 åren ägnat sig åt att utvidga, ifrågasätta och pröva Konstens syfte, mening och identitet. Vi föddes av en konstnärs längtan till mening för att bli en konstvärldens kommersiella frihetskämpe. För oss är arbetet med konsten en livsnödvändighet. Vi klarar inte av att låta bli.

Med ett organisationsnummer som farkost och en organisationsidé som motor testar vi gränserna för vad som är möjligt – för oss, för våra uppdragsgivare och för hela den vida världen som krälar i våra sinnen. Med famnen fylld av konstens egenvärde använder vi densamma för att utveckla och förändra varumärken.

Reflection Company är ett konstprojekt som de senaste 15 åren ägnat sig åt att utvidga, ifrågasätta och pröva Konstens syfte, mening och identitet.

Idag, kanske mer än någonsin, behöver människans relation till sig själv, till varandra och till vår värld förändras och läka. Vi anser att det uppstått ett glapp mellan vad människan gör och vad människan borde. Vi menar även att konsten har något att tillföra i överbryggandet av detta glapp. Om konsten är vår livsnödvändighet så är varumärket vår förälskelse, vår danspartner i denna samhällets sällsamma vals som virvlar i en galen bpm.

Som konstnärer ägnar vi oss åt det vi tror allra mest på – att expandera den mänskliga förmågan att vara i kontakt med en kontext och en möjlighet för ett hållbart agerande.
Postmoderna tänkare som Derrida och Foucault pratade om hur både vår subjektivitet och världen vi lever i är konstruerade utifrån de diskurser vi upptar och befinner oss i.

…tänkare som Derrida och Foucault pratade om hur både vår subjektivitet och världen vi lever i är konstruerade utifrån de diskurser vi upptar och befinner oss i.

Vi försöker som konstnärer att placera oss i de sprickor som uppstår mellan dessa diskurser. Vi vill uppmuntra och utmana till nya sätt att se. Konsten tillåter oss att föreställa oss människor och företeelser även utanför och förbi vår egna omedelbara närhet. I konsten kan människans förmåga att svara upp och reagera på främmande miljöer, meningar och andra människor utvecklas. I vår tid när gränser omförhandlas på alla områden, i den digitala, reella eller imaginära världen, är behovet att skapa närhet där det finns avstånd en av våra största utmaningar. Vi vill skapa konst som inbjuder till reflektion. Vi ser konsten som en ”språklighet” som kan öppna upp, vidgar, skapa dialog och närhet.

Skriv med det vita bläcket – uppmanade Hèléne Cixous kvinnorna en gång i tiden.

Skriv med det vita bläcket – uppmanade Hèléne Cixous kvinnorna en gång i tiden. De skulle finna en egen inre röst och skriva fram den egna berättelsen som varit tystad så länge – med ett eget bläck – det vita. Med en liknelse till detta vill även vi i vår process-baserade konst skapa en ny röst åt nya berättelser i varumärken.

Liksom Duchamp en gång försköt rådande ordningar när han skapade sina readymades, töjer och utmanar vi den etablerade ordningen för var konsten hör hemma eller tillåts vistas.

Liksom Duchamp en gång försköt rådande ordningar när han skapade sina readymades, töjer och utmanar vi den etablerade ordningen för var konsten hör hemma eller tillåts vistas. Med en fördjupad förståelse för ytlighetens komplexitet övar vi oss på att ständigt vara mindre säkra på det vi en gång trodde att vi visste.

Share on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+