Filter
IMG_4557

Filosofisk essä om konstens roll: att förändra varumärken

Posted on 10 februari, 2016 by Reflection Company

Friedrich Schiller och filosofen Jacques Rancière har med varumärkesbyggande konst att göra. För ett varumärke bor i ett kollektivt medvetande och konsten hjälper oss att orientera oss, förstå oss själva, se oss själva.

Text: Jessica Wiklund

Friedrich Schiller menade att konstens princip gör att världen – som samlat begrepp kring allt som kan varseblivas – kan delas och ses på nya sätt. När något kan tänkas, när det kan varseblivas och göras, då kan det även omdefinieras.

Konst har alltså förmågan att få oss varsebli världen på nya sätt. Konsten har förmågan att skapa en ’språklighet’ för det som inte alltid kan uttryckas med vanligt språk eller där begreppen inte räcker till. Filosofen Jacques Rancière talar om konsten som effektiv just i skapandet av nya sammanhang och gemenskaper. För konsten kan – precis som kunskap och politiska meningar – på djupet skapa riktig effekt…

Reflection Companys vilja är att få ge form till det som ännu inte har form. Eller skapa ny form åt det som upplevs för snävt, för trångt eller kanske förlegat..?

Varför just en konstnärlig form? – Jo för att konst tillåts vara både mångbottnad, komplex och öppen. Konsten är det starkaste uttrycksmedel som vi på Reflection Company vet om. Vi känner att det där ges utrymme till människan genom att det skapas plats för tolkning, för upplevelse och inkännande. Vi menar därför att konsten är det enda som ger ett varumärke rättvisa, då konsten delar samma abstrakta och sinnliga språklighet som varumärken faktiskt lever utav och uppstår i.

Ett varumärke bor i ett kollektivt medvetande som är under ständig tillblivelse och som skapas gemensamt, men upplevs privat. Varumärken påverkar människan djupt, djupare än vi ibland är beredda att tillstå, eftersom varumärkenas själva väsen bygger på det ’ursprungliga’ och mänskliga behovet av att skapa relationer till vår omvärld. Vi menar att traditionell kommunikation som inte kompletteras med konst, endast bidrar till att upprätthålla en överförenklad och alienerande värld.

Vi menar att varumärkesspeglande konst skapar röst till detta kollektiva medvetande. De kollektiva hållningar vi gemensamt delar, influerar och påverkar därmed tillbaks in i varumärkenas organisations-organism och formar därmed deras beteenden, – både aktivt och reaktivt. Världen formas av olika kollektiva idéer och organisationer på många olika nivåer vilka alla är komplext sammanflätade med varandra. De beteenden som skapas här påverkar därför vår värld mycket mycket mycket…

Vi ser att världen idag eller helst redan igår, behöver ett annat beteende än det som gynnas i den så kallade ego-ekonomin. Vi – mänskligheten – behöver all hjälp vi kan få för att sluta att kollektivt medskapa till ett resultat som ingen egentligen önskar och istället medskapa till ett resultat som vi verkligen – i sanning – behöver.

Det är bråttom och det är angeläget. Just nu är vi på den här planeten fel ute. Vår relation till oss själva och till vår omvärld behöver fördjupas om vi gemensamt ska kunna vända kursen och skapa en hållbar framtid.

Detta är vår drivande ambition och passion i vårt arbete. Vi vet att det låter ambitiöst, men vi kan inte annat än att försöka! Här delar vi nu med oss av resan under ett av våra stora projekt, så som det tog form under sommaren 2015.

Share on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+