Filter
CASES_Packa

#MegaMindART i framtidslabbet Packa med förpackningsindustrins BillerudKorsnäs

Posted on 8 mars, 2016 by Reflection Company

Namn: MegaMindART i Framtidslabbet Packa
Uppdragsgivare: Tekniska museet och förpackningsindustrins BillerudKorsnäs
Konstproduktion: Reflection Company
Huvudkonstnär och konstnärlig ledare: Linda Nordfors
Projektkoordinator: Jessica Wiklund

Assisterande konstnär i Packa:
Klädskulpturer: Terese Silverberg
Historieskåpet: Jessica Wiklund

Speciellt tack till:
Henrik Essen, Johan Dyrendahl och övriga deltagare från BillerudKorsnäs

Se arbetet bakom konsten i framtidslabbet via #MegaMindLABB och #MegaMindART

Så här skapades framtidslabbet –
STEM blir STEAM:

STEM står för Science, Technology, Engineering och Mathematics. Genom att komplettera dessa områden med Arts blir STEM till STEAM, ett internationellt vedertaget begrepp som betonar att det är i kombinationen naturvetenskap, teknik, matematik och konst som inlärning och innovation stimuleras bäst. I Packa har konsten skapats med inspiration från sponsorernas specialistområden, kompetenser och företagskultur. I labbet Packa har konstverken inspirerats av förpackningsindustrins BillerudKorsnäs.

Ramverket för processen har varit framtidslabbets övergripande tema; innovation och hållbarhet. Med utgångspunkt i Tekniska museets pedagogik är det alltså företagens kunskap och sätt att vara och arbeta med varandra som har inspirerat till konstverken.

Ur pressreleasen:

– Vi klev in i projektet med en teoretisk övertygelse om att möten mellan olika perspektiv, mellan konst- och företagsvärlden skulle vara fruktbart för vårt sätt att förstå, beskriva och utveckla oss själva. Det har visat sig stämma otroligt väl även i praktiken, berättar Johan Dyrendahl, kommunikationschef på BillerudKorsnäs.

– Det händer något speciellt när teknologi, vetenskap och konst möts – innovation stimuleras och nyfikenhet väcks. För oss på Tekniska museet är det självklart att undersöka denna korsbefruktning för att skapa lärande platser för framtidens innovatörer, säger Ann Follin, museidirektör på Tekniska museet när projektet startade.

Läs mer om vårt uppdrag på Tekniska museet här:
http://www.reflectioncompany.com/2015/07/science-tech-art-and-branding/

Temat i framtidslabbet Packa är hållbarhet, innovation och gemenskap. Packa ska väcka nyfikenhet och frågvishet inför ”det välbekanta” materialet papper och dess möjligheter – det är en plats för lekande och labbande för alla.

Konstverk i Framtidslabbet Packa:

Regissörsstol med papper – ”Directors Cut”

I framtidslabbet Packa inbjuds alla att bli genier – att se sig själva som regissörer av vår gemensamma, hållbara framtid. Regissörsstolen står som en ikon, en representation för hur den som regisserar skapar vad och hur saker utspelar sig. Den är laddad med bilden av geniet, regissören som kan skapa en hel värld med sitt helhetstänk, sin kreativitet, lekfullhet och ansvarskänsla.
Här får denna kreativa ledarroll spilla över till barnen – och alla andra som sätter sig i stolarna. Peka på möjligheten – och nödvändigheten – av att den hållbara framtiden behöver medskapas av många individer.

Innovationsborden – ”The Big Shift”

Varje innovationsbord handlar om ett specifikt perspektiv på hållbar förpackningsinnovation. Borden heter: Funka, Visa, Förflytta, Återvinna, Skydda och Förbättra. Tillsammans heter de ”The Big Shift”. Varje bord är unikt utformat utifrån sitt perspektiv och förenas med varandra genom en återkommande symbol som finns på alla –
symbolen för en innovation med balans mellan ekonomi och ekologi.
Det är samlingen av de sex perspektiven – i sex olika bord – som bidrar till insikten – oj! – tänk att det kan vara så här komplext med förpacknings-innovation! Allt detta behöver begrundas för att skapa en i dubbel mening hållbar förpacknings-lösning. Om vi inte beaktar alla dessa perspektiv, vad får vi för förpackningar då?

Innovationsborden – Symbolen för balans mellan ekologi och ekonomi

En av detaljerna i symbolen för en innovation med balans mellan ekonomi och ekologi är ett mynt. På myntet finns frökapseln från trädet Johannesbröd. Dess frön användes tidigare för att viktbestämma dyrbara handelsvaror som ädla metaller och stenar.
Fröna väger nämligen alltid 0,2 gram och kallas carat, en måttenhet som än idag används för att berätta storleken på t ex diamanter.
Eftersom trädet växte vilt kunde alla som ville plocka deras frön och ha med sig till handelsplatsen. På så sätt kunde alla själva väga och kontrollera värdet av det man funderade på att köpa.

Med symbolen på myntet vill vi återknyta till en Ekonomi, – ordet betyder hushållning och förvaltning – som ska stödja samhället och alla dess invånare, inte tvärt om. ”Pengar” är därmed återställt till att vara ett verktyg för handel och utbyte.

Klädskulpturerna – ”I am another you”

Två klädskulpturer av papper som talar till oss från en framtid när vi
samarbetar och samtalar över gränserna. Formen på klädskulpturerna är inspirerad av folklore från de platser på jorden där befolkningen ökar som mest – Asien, Indien, Kina och Afrika- kompletterade med samiskt formspråk. Trots dessa platsers olika uttryck finns det gemensamma element som återkommer och upprepas. Vad vi finner hos andra finns även i oss. Det vi finner i oss finns även hos andra. Vi människor är olika – och samtidigt
så lika!

I am another you.

Vi behöver samarbeta över gränserna för att kunna möta och hantera de globala utmaningarna, eftersom de globala utmaningarna inte bryr sig om gränser. För att kunna arbeta över gränserna behöver vi både se våra likheter och olikheter såväl inom grupper, organisationer som nationer.
Kanske är vår största utmaning att hålla denna insikt om det lika och det olika levande. Vi kan uppskatta det olika i trygg förvissning om att det även finns ett lika. Vi kan känna igen det lika med nyfikenhet inför vad som kan vara olika.

Installationen Papperstallarna – ”Back to the soil – back to the roots”

3D-skannade tallar som återskapats av skivor av utskuren wellpapp. Papper kommer från träd, och träd kan komma från papper. Kanske ser vi de träd tydligast som återskapats till kopior av sig själva?
Det växer tre resliga tallar i Packa. Papprets själva ursprung manifesteras självklart och förvånar samtidigt. Träden växer ut ur väggarna i verklig skala. Tätt staplad, utskuren och sammanlimmad 7mm liggande wellpapp. Att skogen kommer in rummet kan ses som
en bild över hur verklighetens gränser får lov att suddas ut och fantasin får börja ta form. Tallarna växer genom taket som en påminnelse om att vår fantasi och förmåga sträcker sig både längre och är större än vad vi själva kanske tror.

Dessa tallar av papper har först lämnat skogen, blivit papper och sedan kommit tillbaka till skogsform igen. En rörelse mellan det konstruerade och det naturliga.
Som en utvidgad rumslig metafor kring det vilda och det tämjda.

Historieskåpet – Scener ur papprets historia

Bildkonstens urgamla tryckteknik möter materialinnovation från BillerudKorsnäs och gestaltar historiska ögonblick. Historieskåpet är en vägginstallation med sex scener från vår pappershistoria inramade i ett djupt ramskåp. Tre scener är från när papper först började användas och tre bilder är från närmare samtidshistoria. Utveckling och händelseförlopp som drivits framåt av dåtidens entreprenörer och innovatörer. Varje bild är ett avtryck i fiberform – ett specialutvecklat töjbart papper! – med karvad urgammal träsnittsteknik som avgjutningsform. Installationen är utan glas och lockar till beröring.

Foto: Tekniska museet, Emma Fredriksson

Share on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+