Filter
Portrait_Jes_Linda_webb_color

What we do for you with Art // Vad vi skapar för er med Konst

Posted on 13 januari, 2017 by Reflection Company

The main crew at Reflection Company, from the left: Jessica Wiklund, artist and Linda Nordfors, artist, founder and CEO.


We are an Art Agency and we help our clients to build, transform and strengthen their brand position and brand values through art. Art that is new, unique and made just for them. The main reasons why our clients choose art is not necessarily because it is art, but because it has the power to thrill, engage, surprise and captivate.

We amplify the connection between the brand and the target audience – and between the brand and the brand itself.

Vi är en konstbyrå och vi hjälper våra kunder att bygga, utveckla och stärka sin varumärkesposition och sina varumärkesvärden genom konst. Konst som är ny, unik och skapad just för dem. Våra uppdragsgivares huvudanledning till att välja konst är inte nödvändigtvis att det är just konst, utan för dess kraft att förundra, engagera, överraska och fånga.

Vi förstärker relationen mellan våra uppdragsgivares varumärke och dess utvalda målgrupp – och varumärkets relation med sig självt.

There are two elements that enable that:

Det finns främst två faktorer som gör detta möjligt:

First: Art doesn’t make the target groups into merely ”buyers” or ”partners” or ”employees”, art addresses us all as human beings. What we create branding art it is not only seen or noticed – it is felt, and it is remembered, it transforms and leaves a trace.

För det första: Konst reducerar inte en mottagare till ”köpare” eller ”partners” eller ”medarbetare” – konsten talar till oss alla som människor. När vi skapar varumärkesbyggande konst blir den inte endast betraktat eller uppmärksammad – den berör, den blir ihågkommen, den påverkar dig och lämnar ett spår.

Second: To us, a brand is a living entity. It has a life of it own, it has will power, emotions, reactions, personality – and it has a higher Self. When we create branding art we step into that Self and let it speak through the art we create.

För det andra: Vi ser varumärken som levande organismer. De har sitt eget liv, den har sin vilja, sina känslor, reaktioner och personlighet – och den har ett högre Själv. När vi skapar varumärkesbyggande konst kliver vi in i detta Själv och låter det komma till tals genom konsten vi skapar.

To create something unique from the brands of our clients isn’t a challenge. All we have to do is to let the true core of the brand shine through, to give space and form to what already is. A branding process isn’t a recoloring of something faded, it is a uncovering of what is really there. And sometimes, our clients themselves are a bit surprised by the vast treasures that unfold from inside their own brand.

Det är inte en utmaning i sig att skapa någonting unikt från våra uppdragsgivares varumärken. Allt vi behöver göra är att låta  varumärkets sanna essens skina igenom, ge utrymme till och form åt vad som redan finns. En sann varumärkesprocess är inte att bättra på färgen på någonting falnat, utan ett blottläggande av vad som verkligen finns där. Ibland händer det att våra uppdragsgivare faktiskt blir något överraskade av de rikedomar som vecklar ut sig från insidan av deras egna varumärken.

With art we create the reflection that enables the brand to get to know its own Self.

Vi reflekterar varumärket med konst så att varumärket får möjlighet att se och lära känna sitt eget högre Själv.

This is the reason we have chosen the name ”Reflection Company”.

Detta är anledningen till att vi har valt namnet ”Reflection Company”.

A brief history
Reflection Company was founded 2001 by artist and entrepreneur Linda Nordfors and Göran Sachs and it then became the first Art Agency in Sweden. Today Linda Nordfors is running the company together with Jessica Wiklund, artist and philosofer.

Share on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+