Filter
About-Businessworld-(PA1)

Who and why we are, as told to the Business World // Vilka vi är och varför vi finns, berättat för affärsvärlden

Posted on 16 februari, 2016 by Reflection Company

Reflection Company är en konstbyrå som bygger, utvecklar och speglar varumärken – med konst. Varumärken är för oss organisationens själ, företagets essens, summan av de inre kvaliteter som kan och bör speglas ut till omvärlden – och tillbaka in till kärnan.

Vi översätter visioner till skulpturer, värdeord till installationer, CSR-åtaganden till poesi och organisationsträd till digitala verk.

När vi speglar ett varumärkes sanna och goda kvaliteter utvecklar och synliggör vi egenskaper som annars kanske varken har form eller färg. Vi översätter visioner till skulpturer, värdeord till installationer, CSR-åtaganden till poesi och organisationsträd till digitala verk.

De konstverk och konstprojekt vi skapar för våra uppdragsgivare har ett brett spektrum av uttryck och omfång, eftersom varje varumärke och varje kommunikationsutmaning är unik. Ibland är uppdragen genomgripande med 10-tals olika verk som skapar en helhet och som syns i vår kunds lokaler år efter år.
(Se exemplet med Sensus studieförbund). Ibland är det ett enda verk som skapas för ett event och som handlar om en specifik fråga och en eller ett fåtal utvalda produkter. (Se exemplet med SCA och deras varumärke Libresse.)

har man en gång upplevt konstverken så glömmer man dem aldrig.

Det som är gemensamt för dem alla är att konstverken berör, väcker engagemang, vilja till delaktighet och dialog. Våra kunder har sagt oss att ”har man en gång upplevt konstverken så glömmer man dem aldrig”.

På en global nivå äter vi idag de skördar våra barn ännu inte hunnit så.

Bortanför vår kärlek till varumärkesarbetet och vår ständigt pockande inre impuls att utforska konsten, har vi insett nödvändigheten av att stödja omställningen till ett hållbart näringsliv och ett hållbart samhälle.

Varför? Därför att vi – både ni och vi – håller på att förbruka den jord som under årmiljoner sakta vuxit fram under våra fötter. Närmare bestämt 1,6 jordklot per år.* På en global nivå äter vi idag de skördar våra barn ännu inte hunnit så.

Vi som står bakom Reflection Company väljer aktivt att göra vår verksamhet, vår konstnärliga passion och vår expertkompetens om varumärkesutveckling till ett möjligt verktyg för en fortsatt omställning till ett hållbart näringsliv.

Vi kan spegla de kvaliteter, egenskaper och förmågor hos våra uppdragsgivare som katalyserar deras process och förstärker deras position.

Det finns inte ett svar eller en lösning. Och framför allt – våra kunder vet vägen, inte vi. Det vi kan bidra med är att med vår konstnärliga gestaltning addera visuell kraft och emotionellt engagemang till era processer. Vi kan med konstens många lager av kommunikation skapa verk som kan fånga just era utmaningar och sätta igång de diskussioner som är relevanta för ert sammanhang. Vi kan till exempel med ett konstverk manifestera en eller flera kompetenser hos er som förstärker er position och förtydligar en inriktning. (Se exemplet med Innovationsborden vi skapat åt BillerudKorsnäs).

Om detta väcker nyfikenhet – tveka inte att höra av dig. Vi har arbetat med konsumentvarumärken som Ahlgrens bilar, Armani, JC och Läkerol. Vi har gjort uppdrag åt globala företag som King, BillerudKorsnäs och SCA och åt idéburna organisationer som Sensus studieförbund, Kvinna till Kvinna och Vi-skogen. Vi har även arbetat med SLSO (Stockholms Läns Sjukdomsområde), Chalmers och Tekniska museet.

Vår övertygelse är att det i varje varumärke finns värdefulla kvaliteter. När dessa kvaliteter reflekteras med konst blir de synliggjorda och får kraft att växa. När dessa kvaliteter växer ökar organisationernas förmåga att skapa gott för sig själva och för sin omvärld.

Så ser vi på varje uppdrag vi har, varje konstverk vi skapar.

*http://www.overshootday.org/

Share on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+